P O R T A D A   índice general de autores índice de autores
    Anxo Pastor punto de encuentro
       

Anxo Pastor (Vìlardonas, Rihas do Sil, Lugo, 1959).

Poeta e pintor, na actualidade dirixe en Vilagarcía de Arousa a Galeria de Arte "Arcana", coordina e ilustra a páxina de criación poética "A Rama no Aire" no xomal O Faro de Vigo.

Obra:
Os poemas da Secta. Ed. Atlántico Express, Lugo, 1987.
Arcana. Ed. Novo Século, Iria Flavia, Padrón, 1993.
O Cavalo Económico. Ed. Tema, Lisboa, 1998.
Sombra Fértil. Ed. Espiral Maior, Illa Verde, 1999.
Maleza. A Rama no Aire (Faro de Vigo) 2004.

Textos publicados en eom:

Cubierta de Na terra de Genoveva, de Aurelino Costa.

edições do buraco http://incomunidade.com.sapo.pt

 

       
       
       
                                 
  PORTADA                           inicio de la página