eldígoras         noticias culturales
           
  certámenes   Punto de encuentro concursos    
          premios literarios


Bases del concurs de Sant Jordi 2006 de Infopoesi@ (poesia digital)

 

1- Hi podran concórrer, en qualsevol modalitat, tots els treballs 'infopoètics' inèdits que no hagin estat premiats en altres concursos o publicats anteriorment.

2- La temàtica, el metre i la rima pot ser lliure.

3- Les 'infopoesi@s' poden ser en català o castellà.

4- S'estableixen tres modalitats: 'e-poemes', 'poemes cinètics' i 'p0es1es'.

5- Els 'e-poemes' es tenen que enviar per e-mail a l'adreça de l'IES Sant Quirze indicant com a tema: Concurs Sant Jordi 2006 i fent constar en el missatge : el títol del poema, un poema de màxim 8 versos, el nom de l'autor, edat, curs, direcció i e-mail de contacte.

6- Els 'poemes cinètics' i 'p0es1es' . Aquests treballs es poden presentar en un arxiu Word, presentació Power-Point, pàgina web (llenguatge html) i/o flash ,de forma que mostrin text, imatge, so, animacions i multimèdia del infopoem@ adequadament.

Els arxius del treball es presentaran en un disquet de 1,2 M o CD, o s'enviaran per correu electrònic a l'adreça de l'IES Sant Quirze, indicant com a tema: Concurs Sant Jordi 2006 i fent constar en el missatge : el títol del poema, el nom de l'autor, edat, curs, direcció i e-mail de contacte.

El disquet o CD portarà una etiqueta amb el nom del poema, el nom de l'autor , edat, curs, direcció i e-mail de contacte. El disquet o CD es lliurarà o enviarà al departament de Matemàtiques de l'IES Sant Quirze.

IES Sant Quirze
carrer del Bages nº 21
08192 Sant Quirze del Vallès
Telf 93 721 31 44 Fax 93 721 31 50
e-mail : secretaria@iessantquirze.com

7- Els arxius que presentin problemes de lectura s'exclouran del concurs.

8- Les obres es presentaran fins el 19 d'abril de 2006, per e-mail o al departament de Matemàtiques de l'IES Sant Quirze.

9- El jurat estarà format pel cap de departament de matemàtiques i dos professors de l'IES Sant Quirze. La decisió del Jurat es farà pública durant els actes de Sant Jordi de l'institut.

10- Hi haurà un premi per cadascuna de les modalitats. Si el jurat considera que les obres no reuneixen la qualitat necessària, podrà deixar deserta qualsevol de les modalitats del premi.

11- Les obres que el jurat consideri podran ser presentades en la pàgina web del institut.

12- La participació en el concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases. Les qüestions no previstes en aquestes bases les resoldrà el jurat segons el seu criteri.

Més informació a la web : http://www.xtec.cat/~jaguade.

 

 

Eldígoras recomienda consultar las bases oficiales de cada premio. Los datos que se publican han sido enviados a nuestra dirección de contacto por las entidades que organizan los premios o por personas autorizadas por las mismas.
Eldígoras no asume ninguna responsabilidad derivada de los datos publicados, que se ofrecen como un servicio más de nuestro portal sin otro interés que el de apoyar toda actividad cultural.


volver
a la relación de convocatorias

Punto de encuentro

© Francisco Javier Cubero / contacto: eldigoras.com / reservados todos los derechos